Обучение в движение

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

НА ВОДАЧИ НА ППС ЗА ПРЕВОЗ НА

ТОВАРИ/ ПЪТНИЦИ

Съдържание

 

Учебното помагало съдържа общи знания за:

· начална квалификация;

· периодично обучение;

· въпроси и отговори за тест; отворени въпроси и решени примерни казуси.

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

НА ВОДАЧИ НА ППС ЗА ПРЕВОЗ НА

ПЪТНИЦИ

Съдържание

 

Специализирани знания за:

· начална квалификация;

· периодично обучение;

· въпроси и отговори за тест; отворени въпроси и решени примерни казуси.

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

НА ВОДАЧИ НА ППС ЗА ПРЕВОЗ НА

ТОВАРИ

Съдържание

 

Специализирани знания за:

· начална квалификация;

· периодично обучение;

· въпроси и отговори за тест; отворени въпроси и решени примерни казуси.

Интерактивен помощник за преподавателите по теоретично обучение на кандидатите за придобиване на квалификация на водачи на ППС за превоз на ТОВАРИ/ПЪТНИЦИ

Мултимедийният продукт е създаден по темите за обучение на кандидатите за придобиване на начална и периодична квалификация за превоз на Товари/Пътници в съответствие с Наредба № 41. Той е предназначен за преподавателите извършващи обучението.

Друга специализирана литература

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС — КАТЕГОРИИ С, С1, С+Е

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КАНДИДАТ-ШОФЬОРИ Д, Д1, Д+Е

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

Начало

Text Box: Документи
Text Box: Практически упражнения
Text Box: Контакти

Учебното помагало е отличен помощник, както за всички кандидат-шофьори и професионални шофьори, така и за тези, които работят в транспортния сектор.

Съдържа новите европейски изисквания, свързани с безопасността на движението по пътищата, екологичните норми, управлението и действията при критични и аварийни ситуации, принципното устройство и обслужване на автомобилите за превоз на пътници.

 

В тематичен ред са поместени и всички изпитни въпроси с техните отговори, върху които се провежда теоретичния изпит за категориите Д, Д1 и Д+Е.

Богато илюстрован (с над 500 цветни илюстрации и схеми) и тематично обяснен, учебникът се превръща в отличен самоучител за всеки кандидат за професионален водач на ППС за превози на пътници.

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

Цена: 17,99 лв.

Цена: 14,90 лв.

Цена: 14,90 лв.

Карта за квалификация на водача

Карта за квалификация на водача

Text Box:

Карта за квалификация на водача

Карта за квалификация на водача

Учебното помагало е предназначено за кандидатите за придобиване на

Карта за квалификация на водача

Учебното помагало е предназначено за кандидатите за придобиване на

Карта за квалификация на водача

Учебното помагало е предназначено за кандидатите за придобиване на

Карта за квалификация на водача

Продуктът е предназначен да помага на преподавателите по време на обучение на кандидатите за придобиване на Карта за квалификация на водача

Карта за квалификация на водача

Text Box:

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

Цена за 50 бр.: 28,00 лв.

Книжка - ОПАСНИ ТОВАРИ СЪГЛАСНО ADR

Книжката съдържа всички  знаци за опасност, поставяни на опаковките и превозните средства при превоз на опасни товари, сигнализацията на ППС превозващи опасни товари, идентификационните кодове за опасност, основните задължения, необходимото оборудване, класификацията на опасните товари съгласно ADR, задължителните документи, които трябва да носи водачът, важни телефони в случай на авария или ПТП.

В книжката е поместена важна информация, която може да бъде полезна на всеки водач в ежедневната му работа при превоз по ADR.

 

Книжката съдържа и Приложение № 16 от Методиката за условията и реда за организиране и провеждане на изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари, което е разрешено да се използва по време на изпит за придобиване на професионална компетентност при превоз на опасни товари съгласно ADR.

 

ИНТЕРАКТИВНО УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КАНДИДАТ-ШОФЬОРИ – В

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

С помощта на интерактивното учебно помагало, всички кандидат-шофьори могат с лекота да научат правилата за движение по пътищата и успешно да положат изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС.Учебникът е одобрен като учебно помагало за придобиване на правоспособност за управление на МПС и отговаря на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала.

С учебникът се предлага и безплатно приложението Зебра тест. Зебра тест предоставя нова възможност да се подготвите отлично за предстоящият кандидат-шофьорския изпит. Зебра тест работи навсякъде и не изисква интернет връзка! Разбира се, вашето мобилно устройство ще ви уведоми при налична актуализация, за да получите най-новите изменения. Приложението е свързано с интерактивния учебник посредством QR кодове, които при сканиране ще ви отведат до полезни учебни филми по пътна безопасност или до образователни игри.I

 

Брой страници - 384

 

 

Цена: 10,99 лв.

16 цветни страници

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

Ново издание 2014/2015 - включва най-актуалните промени в Закона за движението по пътищата, също и всички общи правила за движение по пътищата, видовете пътни превозни средства, права и задължения на службите за контрол, принудителни административни мерки, както и наредбите за прилагане на закона.

 

В цветното приложение на изданието са поместени всички видове пътни знаци и табели, маркировки, сигнализации (светофари), ситуации относно: предимството, реда за преминаване, маркировките, изпреварването, разположението на пътя, спирането за престой и др. - 148 стр.

 

Изданието може да бъде полезно, както за кандидат-шофьорите така и на всеки водач на ППС.

 

 

Цена: 4,70 лв.

0884 875 360, 0886 891 491, e-mail: auto@naredba41.com

МУЛТИМЕДИЙНО ОБУЧЕНИЕ (категория В)

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

За първи път на българския пазар излиза електронно издание, в което е събрана цялата необходима информация от модулите “Безопасност на движението по пътищата” и "Общо устройство на МПС", като съдържанието изцяло покрива темите от учебната методика съгласно образователните изисквания.

Разработена е и актуалната тема Еко-шофиране”, а чрез симулатора за еко-шофиране обучаваните могат да затвърдят своите знания и умения.

 

Мултимедийното представяне на учебната програма е модерен помощник за всеки учебен център. Съдържа множество термини и определения, както и повече от 2000 изображения, представени във визуални секции.

 

Предлагат се и кратки текстови дефиниции на представените понятия. Всяка дума или определение може да се намерят чрез универсалната търсачка, по азбучния показалец или чрез списъка с тематични категории.

 

Цена: 55,00 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

Цена: 19,90 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 2011 г. влизе в сила ново приложение № 16

от Методиката за условията и реда за организиране и провеждане на изпити

за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при

превоз на опасни товари

 

Text Box: ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Text Box: ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Text Box: КВАЛИФИКАЦИЯ 
НА ВОДАЧИ

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

Цена за 50 бр.: 28,00 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

В учебникът са поместени изпитни въпроси и отговори, отворени въпроси, както и казуси с решения, върху които се полага изпита за професионална компетентност за превоз на пътници и/или товари. Изданието е съставено в съответствие с изискванията на ИА “Автомобилна администрация”. Актуализирано през май 2015 г.

 

 

 

· гражданско, търговско и административно право;

· трудово и осигурително право;

· данъчно право; търговско и финансово управление на предприятията;

· достъп до пазара;

· пътни превозни средства, техническите норми и аспектите на дейността;

· пътна безопасност;

· въпроси и отговори за тест; отворени въпроси и решени казуси.

Цена: 19,90 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ СЪГЛАСНО ADR

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

Изданието е съставено съгласно учебната програма за обучение на водачи, превозващи опасни товари по шосе, като в него са отразени и настъпилите промени в ADR 2015. Учебното помагало е предназначено за подготовка при първоначално явяване на изпит и за удължаване срока на валидност на свидетелствата за водачите на МПС за превоз на опасни товари. Книгата е отличен настолен помощник за всички транспортни, спедиторски и други фирми, занимаващи се с превоза на опасни товари. С книжното издание получавате и код за активиране на мобилното приложение ЗЕБРА ADR. В него са поместени - изпитните въпроси с генератор на листовки, дигитална таблица А с всички опасни вещества, генератор на транспортни записи и др. Приложението ЗЕБРА ADR е разработено за ANDROID и е достъпно в Google play.

 

Цена: 13,99 лв.

Text Box: ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Text Box: УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС — КАТЕГОРИИ С, С1, С+Е

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

Цена: 14,90 лв.

Text Box: ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ

Учебното помагало е отличен помощник за всеки кандидат за професионален шофьор. Също така и верен другар” за всички водачи на превозни средства за превоз на товари по време на тяхната работа.

 

 

 

Със своят добре подбран и илюстриран вид, книгата ви предлага съдържание, което е ежедневие за професионалните водачи, а именно: работа с транспортни документи, правила за периодите на управление и почивка, използване на тахографи и разбира се - общо устройство на товарните превозни средства. Съдържа и новите европейски изисквания, свързани с безопасността на движението по пътищата, екологичните норми, управлението и действията при критични и аварийни ситуации, принципното устройство и обслужване на товарните автомобили и прикачните устройства (ремаркета).

 

Поместени са всички нови изпитни въпроси, влезли в сила през 2011 година, върху които се провежда теоретичния изпит за категориите С, С1 и СЕ.

 

 В специално безплатно приложение към учебника са поместени примерни изпитни тестове, с които можете да проверите знанията си преди изпита.

Тестовете са съобразени с методиката за провеждането на вътрешните теоретични изпити и могат да се използват от учебните центрове.